KONSULTACJE NAUCZYCIELI

GRUPA MOTYLE

Pierwszy czwartek miesiąca 14.00 - 15.00

GRUPA MISIE

Pierwsza środa miesiąca  15.00 – 16.00


ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

MISIE

poniedziałek 8.00 – 9.00

MOTYLE

poniedziałek 9.00 – 10.00

RELIGIA

poniedziałek 14.00 - 15.00

czwartek 13.00 – 14.00

LOGOPEDA

wtorek 13.00 -14.00

środa 8.30 – 9.30

ZABAWY W TEATR

I, III wtorek miesiąca godz.13.00

PLASTYKA

II i IV czwartek miesiąca  godz. 14.00

KÓŁKO KULINARNE 

II wtorek miesiąca godz.13.00

KÓŁKO WARCABOWE

Poniedziałek godz.15.00

Rytmika 

I i III środa miesiąca godz.13.00


                       RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI MŁODSZYCH

 

6.30 – 8.00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące  

                      realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.45     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.    

                       rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy

                       kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa

                       ruchowa.

9.45 – 9.00     Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30     Śniadanie

9.30 – 10.00   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali,

                        zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 -12.30  Obiad

12.30 – 14.00 Odpoczynek - ćwiczenia relaksacyjne

14.00 – 14.30  Przygotowanie do odpoczynku

14.30 – 14.45 Podwieczorek

14.45 – 16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do dzieci możliwości,

                       słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej

                       (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

                       Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.


 

                       RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI STARSZYCH

 

6.30 – 8.00     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące

                       realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30     Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

                       (np. rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę)

                       Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.

8.30 – 8.45     Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

8.45 – 9.15     Śniadanie

9.15 – 10.15   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15 –11.30  Spacery, Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

11.30 – 12.00  Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30  Obiad

12.30 – 12.45  Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

12.45 – 14.15  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych

                        wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w Sali.

14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45  Podwieczorek

14.45 – 16.30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości

                        I potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych

                        zainteresowaniach.


 

Pracujemy w godzinach od 6.30 – 16.30.

W przedszkolu mieszczą się dwa oddziały:

Grupa Misie dzieci  3- 4- letnie.

Grupa Motyle dzieci 5- 6 – letnie.

Obok przedszkola znajduje się duży ogród, bogato wyposażony w urządzenia do zabaw. Sale są przytulne i kolorowe, a w nich pomoce dydaktyczne, zabawki oraz gry edukacyjne dobrane odpowiednio do wieku dziec.

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Ponadto dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z logopedą, oraz  w nauce języka angielskiego i religii oraz rozmaitych kółkach zainteresowań.

 

Do stałych imprez kulturalnych naszego przedszkola należą:

 1. Uroczystości i imprezy przedszkolne
  • Dzień Przedszkolaka
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Zabawa Andrzejkowa
  • Wizyta Świętego Mikołaja
  • Wigilia
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Zabawa Karnawałowa
  • Dzień Mamy i Taty
  • Dzień Dziecka
  • Zakończenie Roku Szkolnego
 2. Uroczystości Miejskie
  • Konkurs Piosenki Przedszkolnej
 3. Współpraca :
  • Z Przedszkolem Nr1 i Przedszkolem w Chabówce
  • Ze Szkołą Podst. Nr2
  • Z MOK w Rabce - Zdroju
  • Z DPS –em w Rabce – Zdroju
  • Z Miejską biblioteką Publiczną
 4. Imprezy sportowe:
  • Zawody sportowe na Orliku
 5. Systematycznie bierzemy udział w:
  • Spektaklach teatralnych Teatrzyku "Rabcio"
  • Przedstawieniach Teatru Kanon z Krakowa
  • Przedstawieniach Teatru Skrzat z Krakowa
 1. Zwiedzamy ciekawe miejsca w naszym mieście:
 • Muzeum im. Wł. Orkana
 • Muzeum Górali i zbójników
 • Lunapark - Park rozrywki
 • Akademię malarstwa na szkle
 1. Bierzemy udział w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz miejskich konkursach plastycznych, dzięki którym dzieci osiągają wysokie lokaty i zdobywają nagrody.
 2. Organizujemy na terenie Przedszkola
 • Konkursy plastyczne
 • Konkurs recytatorski
 1. Do naszego przedszkola zapraszamy interesujących gości, aby dostarczyć dzieciom wielu ciekawych wiadomości i niezapomnianych wrażeń. Odwiedzili już nas:
 • Policjant
 • Lutnik
 • Magik
 • Artysta plastyk - lepienia w glinie;
 • Strażak - pokaz samochodu gaśniczego, poznanie niebezpiecznej pracy strażaków;
 • Lekarz
 • Pielęgniarka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  W przedszkolu funkcjonuje kuchnia zapewniająca całodzienne wyżywienie – 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Opłaty za przedszkole prosimy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczające ponad podstawę programową można dokonywać w następujący sposób:

- Przelewem na konto przedszkola Nr 60 1020 3466 0000 9902 0065 4160 w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonuje wpłaty.

- w kasie Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju przy ul. parkowej 2 codziennie w godz. 8.00 - 15.00

- u Dyrektora przedszkola w każdy wtorek miesiąca w godz. 7.30 - 10.00.