Pracujemy w godzinach od 6.30 – 16.30.

W przedszkolu mieszczą się dwa oddziały:

Grupa Misie dzieci  3- 4- letnie.

Grupa Motyle dzieci 5- 6 – letnie.

Obok przedszkola znajduje się duży ogród, bogato wyposażony w urządzenia do zabaw. Sale są przytulne i kolorowe, a w nich pomoce dydaktyczne, zabawki oraz gry edukacyjne dobrane odpowiednio do wieku dziec.

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Ponadto dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z logopedą, oraz  w nauce języka angielskiego i religii.

Do stałych imprez kulturalnych naszego przedszkola należą:

 1. Uroczystości i imprezy przedszkolne
  • Dzień Przedszkolaka
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Zabawa Andrzejkowa
  • Wizyta Świętego Mikołaja
  • Wigilia
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Zabawa Karnawałowa
  • Dzień Mamy i Taty
  • Dzień Dziecka
  • Zakończenie Roku Szkolnego
 2. Uroczystości Miejskie
  • Konkurs Piosenki Przedszkolnej
 3. Współpraca :
  • Z Przedszkolem Nr1 i Przedszkolem w Chabówce
  • Ze Szkołą Podst. Nr2
  • Z MOK w Rabce - Zdroju
  • Z DPS –em w Rabce – Zdroju
  • Z Miejską biblioteką Publiczną
 4. Imprezy sportowe:
  • Zawody sportowe na Orliku
 5. Systematycznie bierzemy udział w:
  • Spektaklach teatralnych Teatrzyku "Rabcio"
  • Przedstawieniach Teatru Kanon z Krakowa
  • Przedstawieniach Teatru Skrzat z Krakowa
 1. Zwiedzamy ciekawe miejsca w naszym mieście:
 • Muzeum im. Wł. Orkana
 • Muzeum Górali i zbójników
 • Lunapark - Park rozrywki
 • Akademię malarstwa na szkle
 1. Bierzemy udział w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz miejskich konkursach plastycznych, dzięki którym dzieci osiągają wysokie lokaty i zdobywają nagrody.
 2. Organizujemy na terenie Przedszkola
 • Konkursy plastyczne
 • Konkurs recytatorski
 1. Do naszego przedszkola zapraszamy interesujących gości, aby dostarczyć dzieciom wielu ciekawych wiadomości i niezapomnianych wrażeń. Odwiedzili już nas:
 • Policjant
 • Lutnik
 • Magik
 • Artysta plastyk - lepienia w glinie;
 • Strażak - pokaz samochodu gaśniczego, poznanie niebezpiecznej pracy strażaków;
 • Lekarz
 • Pielęgniarka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Opłaty za przedszkole prosimy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczające ponad podstawę programową można dokonywać w następujący sposób:

- Przelewem na konto przedszkola Nr 60 1020 3466 0000 9902 0065 4160 w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonuje wpłaty.

- w kasie Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju przy ul. parkowej 2 codziennie w godz. 8.00 - 15.00

- u Dyrektora przedszkola w każdy wtorek miesiąca w godz. 7.30 - 10.00.