Przedszkole mieści się w zabytkowym, drewnianym budynku, charakterystycznym dla stylu architektury podhalańskiej XIX wieku. Stoi otoczony wysokim parkanem w bezpośrednim sąsiedztwie dostojnego XVII wiecznego kościółka – muzeum, jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Początkowo istniało ono jako Ochronka dla dzieci prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia z Domu w Krakowie. Ochronka rozpoczęła swą działalność od dnia 1 sierpnia 1927r. i 50 wychowanków.  W 1951r. zostaje przejęta przez „Caritas” Oddział Wojewódzk w Krakowie, a od lipca 1962r. funkcjonuje jako placówka świecka. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola zawsze była wysoka, np. w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wynosiła ok. 60 – 70 wychowanków. Od początku swego istnienia przedszkole cieszyło się dużym uznaniem lokalnej społeczności – szczególnie rodziców. Powodem tego była i jest wspaniała i ciepła atmosfera panująca w przedszkolu, indywidualność, z jaką traktuje się tu każdego wychowanka oraz życzliwość i zrozumienie personelu placówki dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Czas pracy placówki dostosowywano do potrzeb rodziców. Lokal zajmowany przez przedszkole jest dzierżawiony od Parafii Rzymskokatolickiej  św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju. Placówka w przeszłości była i nadal jest  przedszkolem 2- oddziałowym.